Jest to krótki test pomagający sprawdzić podstawową wiedzę o budowie komórki. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/biologia/komorka-jej-poszczegolne-organellazadania maturae bioogia komórka

Te zadania otwarte dotyczą grzybów. Grzyby w innej odmianie prawda fałsz i otwarte. Jest to bardzo dobry materiał do powtórki tego działu przed maturą.             Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/biologia/grzyby-porosty

Te zadania otwarte dotyczą fotosyntezy. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.               Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/biologia/proces-fotosyntezy