Test dotyczy budowy szkieletu ptaków. Pytania mają bardzo zróżnicowany poziom trudności, niektóre są bardzo szczegółowe. Zachęcam do rozwiązania zarówno przed klasówką jak i przed maturą. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/kregowce-ptaki-budowa-szkieletu-ptakow-test-1/1095

Test dotyczy zagadnień związanych z cechami charakterystycznymi oraz z systematyką płazów. Poziom trudności pytań jest zróżnicowany. Zachęcam do rozwiązywania!   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/kregowce-plazy-test-1/1090

  Teks dotyczy ryb chrzęstnoszkieletowych – przede wszystkim porusza zagadnienia związane z ich budową oraz fizjologią. Pytania nie należą do najłatwiejszych, ale zachęcam do rozwiązania przed przystąpieniem do matury.   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/kregowce-ryby-ryby-chrzestnoszkieletowe-test-1/1088