Te zadania otwarte dotyczą grzybów. Grzyby w innej odmianie prawda fałsz i otwarte. Jest to bardzo dobry materiał do powtórki tego działu przed maturą.            

Te zadania otwarte dotyczą fotosyntezy. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.               Zbiór zadań maturalnych:fotosyntesa na maturse

Te zadania otwarte dotyczą bakterii, a konkretnie ich czynności życiowych takich jak oddychanie. Jest to bardzo dobry materiał do powtórki tego działu przed maturą.         Zbiór zadań maturalnych:bakterie zadania maturalne