Zbiór zadań maturalnych:testy z biologii skład chemiczny organizmubiologia skład chemicznych organizmówbiałka zadania maturalne

Zadania dotyczą budowy białek. Przed ich rozwiązaniem należy powtórzyć sobie informacje związane z: budową aminokwasów, ze sposobem łączenia aminokwasów w białkach, ze strukturami białek oraz z podziałem białek pod względem ich budowy. Każdy maturzysta powinien rozwiązać te zadania. Zbiór zadań maturalnych:rozszerzona biologia zadania białkazadania maturalne białkazadania maturalne z białek

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących białek.