Test sprawdza wiadomości z zakresu składu chemicznego organizmów, w tym biologicznej roli poszczególnych pierwiastków dla człowieka i innych organizmów żywych. Zbiór zadań maturalnych:test makro i mikroelementy

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących białek.