Test sprawdza wiadomości z zakresu składu chemicznego organizmów, w tym biologicznej roli poszczególnych pierwiastków dla człowieka i innych organizmów żywych. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/znaczenie-wybranych-pierwiastkow-test-1/1539

Zadania dotyczą budowy białek. Przed ich rozwiązaniem należy powtórzyć sobie informacje związane z: budową aminokwasów, ze sposobem łączenia aminokwasów w białkach, ze strukturami białek oraz z podziałem białek pod względem ich budowy. Każdy maturzysta powinien rozwiązać te zadania. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/zwiazki-organiczne-wystepujace-w-organizmach-bialka-budowa-bialek-zadania-otwarte-1/1464

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących białek.   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/bialka/787