Test sprawdza wiadomości z zakresu składu chemicznego organizmów, w tym biologicznej roli poszczególnych pierwiastków dla człowieka i innych organizmów żywych. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/znaczenie-wybranych-pierwiastkow-test-1/1539

Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących białek.   Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/bialka/787