Zbiór zadań maturalnych:tkanki miękiszowe są obecne we wszystkich organach kl Vtkanki przewodzące roślinne biologia kl 5tkanki roslinne zadania kl 5

Zadania poruszają zagadnienia związane z jedną z tkanek stałych, a konkretnie z tkanką przewodzącą. Ich stopień trudności jest średni. Każdy maturzysta powinien przed maturą je rozwiązać.                   Zbiór zadań maturalnych:tkanki roślinne zadania maturalnetkanki roślinne zadaniazadania maturalne z tkanek

Poniższe zadania otwarte dotyczą tkanek roślinnych, a dokładniej tkanek twórczych. Są bardzo dobrym materiałem do powtórki tego działu przed maturą.                   Zbiór zadań maturalnych:tkanki roślinne zadania klasa 5tkanki roślinne klasa 5zadania na biologie z tkanek i organów roślinnych