Test dotyczy budowy szkieletu ptaków. Pytania mają bardzo zróżnicowany poziom trudności, niektóre są bardzo szczegółowe. Zachęcam do rozwiązania zarówno przed klasówką jak i przed maturą. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/kregowce-ptaki-budowa-szkieletu-ptakow-test-1/1095