Układ mięśniowo- szkieletowy, mięśnie, budowa mięśni, białka występujące w mięśniu, test #1

Test dotyczy białek występujących w mięśniach. W szczególności porusza zagadnienia związane z aktyną, miozyną, troponiną, tropomiozyną i konektyną. Jest dosyć szczegółowy. Odważnych maturzystów zachęcam do rozwiązywania  Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/uklad-miesniowo-szkieletowy-miesnie-budowa-miesni-bialka-wystepujace-w-miesniu-test-1/1279