Test zawiera pytania, na które odpowiedzi powinien znać każdy maturzysta. Pytania są łatwe, dotyczą budowy i funkcji organelli komórkowych. Nadają się na rozgrzewkę, jako wstęp do dalszego pogłębiania wiedzy o komórce.     Zbiór zadań maturalnych:test z biologi budowa komórki klasa 5test z komórek biologia klasa 5budowa komorki test liceum

Zbiór zadań maturalnych:komórka zadania maturalnezadania maturalne komórkaorganella odpowiedzialna za fotosyntezę