Jest to krótki test pomagający sprawdzić podstawową wiedzę o budowie komórki. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/biologia/komorka-jej-poszczegolne-organellazadania maturae bioogia komórka

Test zawiera pytania, na które odpowiedzi powinien znać każdy maturzysta. Pytania są łatwe, dotyczą budowy i funkcji organelli komórkowych. Nadają się na rozgrzewkę, jako wstęp do dalszego pogłębiania wiedzy o komórce.     Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/organella-komorkowe-budowa-i-funkcje-test-1/833komórka test rozszezonysprawdzian komórka biologia rozszerzona