Test zawiera pytania dotyczące przedstawiciela bezczaszkowców czyli lancetnika. Pytania te mają średni poziom trudności i po uprzednim powtórzeniu materiału każdy uczeń liceum powinien bezproblemowo je rozwiązać. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/strunowce-nizsze-bezczaszkowce-lancetnik-test-1/1534