Metabolizm

Adenozynotrifosforan (ATP) test #1

Test dotyczy działu metabolizm – sposoby pozyskiwania energii, a konkretnie – związku o nazwie adenozynotrifosforan. Pytania są podstawowe – dotyczą głównie powstawania i budowy ATP. Każdy maturzysta powinien potrafić na nie odpowiedzieć.   Zbiór zadań maturalnych:metabolizm zadania maturalnehttps://matura biomist pl/adenozynotrifosforan-atp-test-1/800metabolizm klasa 1 liceum rozszerzony sprawdzian

Scroll to Top