Test dotyczy podstawowych, niezbędnych na maturze, informacji dotyczących mitozy i mejozy.   Zbiór zadań maturalnych:sprawdzian z mitozy i mejozy