Te zadania otwarte dotyczą rozmnażania roślin okrytonasiennych. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.                 Zbiór zadań maturalnych:karta pracy z biologii rośliny nago nasiennehttps://matura biomist pl/rosliny-okrytonasienne-rozmnazanie-roslin-okrytonasiennych-zadania-otwarte-1/991

  Te zadania otwarte dotyczą rozmnażania roślin nagonasiennych. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.                 Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/rosliny-nagonasienne-rozmnazanie-roslin-nagonasiennych-zadania-otwarte-1/984