Test dotyczy owoców – tego, w jaki sposób można je podzielić, oraz jakie owoce przynależą do poszczególnych grup. Każdy maturzysta powinien rozwiązać go bez żadnych problemów. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/rosliny-nagonasienne-i-okrytonasienne-rosliny-okrytonasienne-organy-roslin-okrytonasiennych-owoce-test-1/1434sprawdzianbiologoa rozszerzona roślimy nasienne

Te zadania otwarte dotyczą rozmnażania roślin okrytonasiennych. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.                 Zbiór zadań maturalnych:karta pracy z biologii rośliny nago nasienne