Te zadania otwarte dotyczą rozmnażania roślin okrytonasiennych. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.                 Zbiór zadań maturalnych:roazmnazanie kwiatow okrytonasiennychrozmnażanie okrytonasiennychbiologia rosliny nagonasiene i okrytonasienne

  Te zadania otwarte dotyczą rozmnażania roślin nagonasiennych. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.                 Zbiór zadań maturalnych:budowa mszaków okrytonasiennychnagonasienne rośliny cwiczena klasa 5rozpoznawanie roslin nagonasiennych klasa 6