Teks dotyczy ryb chrzęstnoszkieletowych – przede wszystkim porusza zagadnienia związane z ich budową oraz fizjologią. Pytania nie należą do najłatwiejszych, ale zachęcam do rozwiązania przed przystąpieniem do matury.   Zbiór zadań maturalnych:kręgowce test kl 6ryby chrzęstnoszkieletoweryby chrzęstnoszkieletowe budowa