Zadania podkreślają różnice pomiędzy dyfuzją a osmozą, wyjaśniają też zjawisko plazmolizy. Podobne zadania bardzo często pojawiają się na maturach.                   Zbiór zadań maturalnych:dyfuzja biologiazadania maturalne z dyfuzja i osmoza

Błona komórkowa – transport przez błonę, dyfuzja, osmoza, plazmoliza.