Zadania te dotyczą budowy oraz funkcji błony komórkowej. Poruszają zagadnienia często pojawiające się na maturze z biologii.                 Zbiór zadań maturalnych:biologia klasa 1 technikum droga transportu przez błonę komórkowąblona komorkowa

  Zadania podkreślają różnice pomiędzy dyfuzją a osmozą, wyjaśniają też zjawisko plazmolizy. Podobne zadania bardzo często pojawiają się na maturach.                   Zbiór zadań maturalnych:osmoza zadania

Błona komórkowa – transport przez błonę, dyfuzja, osmoza, plazmoliza.