Lekcje z Chemii

Przejdź do wybranej kategorii, aby przerobić materiał z wybranego zakresu materiału

Budowa atomu I. Budowa atomu Charakterystyka Pierwiastków II. Charakterystyka Pierwiastków Efekty energetyczne reakcji chemicznych III. Efekty energetyczne reakcji chemicznych Elektrochemia IV. Elektrochemia
Geometria cząsteczki V. Geometria cząsteczki Kinetyka chemiczna VI. Kinetyka chemiczna Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów VII. Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów Równania reakcji – podstawy obliczeń chemicznych VIII. Równania reakcji – podstawy obliczeń chemicznych
Roztwory IX. Roztwory Systematyka związków nieorganicznych X. Systematyka związków nieorganicznych Układ okresowy pierwiastków XI. Układ okresowy pierwiastków Chemia związków węgla XII. Chemia związków węgla
Izomeria optyczna XIII. Izomeria optyczna Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów XIV. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów Tworzywa sztuczne XV. Tworzywa sztuczne Węglowodory XVI. Węglowodory
Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów XVII. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów
Scroll to Top