Test dotyczy oddziaływań między populacjami. Porusza podstawowe zagadnienia związane z tym tematem. Każdy maturzysta powinien szybko i bezbłędnie go rozwiązać. Zbiór zadań maturalnych:oddziałowywanie biologiaoddzialywania miedzygatunkowe biologia 8 klasa