Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura Zbiór zadań maturalnych:jednofunkcyjne pochodne węglowodorów zadaniajednofunkcyjne pochodne węglowodorów

Zadania maturalne, polimery, matura     Zbiór zadań maturalnych:zadania z chemii polimerowpalenie jedwabiu naturalnego i stucznego

Zadania maturalne, polimery, matura         Zbiór zadań maturalnych:włókna naturalne sztuczne i syntetyczne

Zbiór zadań maturalnych:aldehydy i ketony zadania maturalnealdehydy i ketony liceumaldehydy i ketony to izomery

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał.

Jest obszernym działem chemii zajmującym się budową, właściwościami i przemianami związków węgla.