Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura Zbiór zadań maturalnych:zwiazki jednofunkcyjne zadania maturalne pdfjednofunkcyjne pochodne węglowodorów zadania

Zadania maturalne, polimery, matura         Zbiór zadań maturalnych:opakowania i odzie włokna syntetyczne i sztuczne odpoeiwedzi

    Zbiór zadań maturalnych:matura kwasy karboksylowematura przykładowe zadania kwasy karboksylowekwasy karboksylowe chemia matura

Zbiór zadań maturalnych:aldehydy zadaniaaldehydy i ketony zadania maturalneneutralizacja aldehydów chemia

Zbiór zadań maturalnych:zadania maturalne aldehydy i ketonyalkohole aldehydy ketony fenole zadania maturalneralkohole zadania

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał.

Jest obszernym działem chemii zajmującym się budową, właściwościami i przemianami związków węgla.