Zbiór zadań maturalnych:aldehydy i ketony zadania maturalnePrzykładowe zadania aldehydy i ketony odpowiedzikartkówka aldehydy i ketony

Zbiór zadań maturalnych:alkohole i fenole zadania maturalnetest alkohole i fenole liceum

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał.

Jest obszernym działem chemii zajmującym się budową, właściwościami i przemianami związków węgla.