Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał. Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/alkeny-test-1/912alkeny nazewnictwo test

Jest obszernym działem chemii zajmującym się budową, właściwościami i przemianami związków węgla.