Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał.

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkanów. Przetestuj się i sprawdź co musisz jeszcze powtórzyć.

W tym dziale znajdziecie zadania z : Odmian alotropowych węgla, Właściwości i zastosowania związków węgla, Wykrywania pierwiastków w związkach organicznych, Metod badania budowy cząsteczek związków organicznych oraz Metod rozdzielania i oczyszczania związków chemicznych.