Wyższe kwasy karboksylowe i tłuszcze

Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura

Zadanie 1

Napisz równanie dysocjacji stearynianu sodu

Odpowiedź


Zadanie 2

Napisz półstrukturalnie równanie reakcji przyłączenia cząsteczki bromu do kwasu oleinowego z przedstawieniem, przy którym wiązaniu się ona przyłącza. Podaj nazwę powstałego związku.

Odpowiedź

Kwas 9,10-dibrimostearynowy

Kwas 9,10-dibromostearynowyZadanie 3

Szczawian wapnia to związek, który odkłada się w nerkach i powoduje tzw. szczawianową kamice nerkową. Napisz w formie jonowej skróconej równanie tej reakcji chemicznej wiedząc, że szczawian wapnia to sól kwasu dikarboksylowego i węglanu wapnia.

Odpowiedź


Zadanie 4

Wskaż poprawne odpowiedzi:

W wyniku reakcji uwodornienia kwasu oleinowego następuje/powstaje:

  1. Nasycony kwas tłuszczowy
  2. Zmiana stanu skupienia kwasu tłuszczowego
  3. Wysycenie wiązań wielokrotnych
  4. Kwas, który może odbarwić wodę bromową

 

Odpowiedź

 1), 2), 3)


Zadanie 5

W trzech probówkach znajdują się kwasy tłuszczowe:

1) Kwas palmitynowy

2) Kwas stearynowy

3) Kwas oleinowy

Do probówek dodajemy Br2(aq) po czym zamykamy każdą probówkę korkiem i wstrząsamy. Obserwujemy zachodzące zmiany.

Zapisz obserwacje i wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

Odpowiedź

Obserwacje: W probówkach 1 i 2 nie obserwujemy żadnych zmian a w probówce 3 woda bromowa uległa odbarwieniu. Powstaje substancja o stałym stanie skupienia.

Wnioski: W probówce 3 woda bromowa uległa odbarwieniu, ponieważ kwas oleinowy to kwas nienasycony zawierający podwójne wiązanie. Brom przyłącza się(reakcja addycji) do atomów węgla tworzących wiązanie podwójne w cząsteczce tłuszczu.


 

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top