Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura Zbiór zadań maturalnych:jednofunkcyjne pochodne węglowodorów zadaniajednofunkcyjne pochodne węglowodorów

Zadania maturalne, polimery, matura     Zbiór zadań maturalnych:zadania z chemii polimerowpalenie jedwabiu naturalnego i stucznego

Zadania maturalne, polimery, matura         Zbiór zadań maturalnych:włókna naturalne sztuczne i syntetyczne