Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Alkany – węglowodory nasycone – chemia – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Uzupełnij.

Cząsteczki alkanów są zbudowane z atomów węgla, których orbitale atomowe znajdują się w stanie hybrydyzacji ….. .
Wiązania jakie występują w alkanach, pomiędzy atomami węgla to wyłącznie wiązania typu …….. .
Orbitale zhybrydyzowane alkanów mają kształt ………… .


Odpowiedź

Cząsteczki alkanów są zbudowane z atomów węgla, których orbitale atomowe znajdują się w stanie hybrydyzacji sp3.
Wiązania jakie występują w alkanach, pomiędzy atomami węgla to wyłącznie wiązania typu sigma.
Orbitale zhybrydyzowane alkanów mają kształt tetraedryczny.

 

Zadanie 2


Przedstaw równania reakcji spalania (całkowitego i niecałkowitego) metanu.

Odpowiedź

CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O
2 CH4 + 3 O2 -> 2CO + 4 H20
CH4 + O2 -> C + 2 H2O

 

Zadanie 3


W jaki sposób można otrzymać metan?

Odpowiedź

Metan można otrzymać poprzez ogrzewanie mieszaniny etanianu sodu i wodorotlenku sodu.
Metan można także otrzymać w reakcjach węglika glinu Al4C3 z wodą lub HCl.

 

Zadanie 4


Wskaż jak zachowa się mieszanina:
a. metanu z wodą bromową,
b. metanu z roztworem manganianu(VII) potasu.
O czym świadczy takie zachowanie metanu?

Odpowiedź

a. Metan nie odbarwia wody bromowej. Reaguje z bromem dopiero pod wpływem światła.
b. Metan nie odbarwia roztworu KMnO4.
Takie zachowanie metanu świadczy o jego nasyconym charakterze.

 

Zadanie 5


Czym są rodniki?

Odpowiedź

Rodniki są to atomy lub grupy atomów, które zawierają niesparowany elektron. Powoduje to ich wzmożoną reaktywność chemiczną.

 

Zadanie 6


Przedstaw wzory półstrukturalne podanych niżej alkanów.
a. 2,2,4-trimetylopentan
b. 3-etylo-5,5-dimetylkooktan
c. 2-bromo-4,4-dichloro-3-metyloheksan
d. 3-dimetylopentan.

Odpowiedź

 

Zadanie 7


Czym charakteryzują się cykloalkany?

Odpowiedź

Cykloalkany charakteryzują się budową pierścieniową. Również występują jako izomery.

 

Zadanie 8


Steroidy to związki chemiczne występujące w organizmach roślinnych i zwierzęcych.
Steroidy są pochodnymi steranu – czteropierścieniowego węglowodoru nasyconego zbudowanego z trzech pierścieni sześcioczłonowych i jednego pierścienia pięcioczłonowego.
Narysuj wzór szkieletowy steranu.

Odpowiedź

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/alkany-weglowodory-nasycone-chemia-zadania-otwarte-1/1991
sklep ezoteryczny warszawa praga
sklep ezoteryczny wybierz życie pełne magii magiczne książki tarot amulety talizmany akcesoria kup nowy czaromarownik na

bluzy medyczne dla kobiet pielęgniarek kosmetyczki ratownika bluza medyczna damska sunrise uniforms kangaroo elastic czarna