Zbiór zadań maturalnych:aldehydy i ketony zadania maturalnealdehydy i ketony liceumaldehydy i ketony to izomery