Tworzywa sztuczne

Zadania maturalne, polimery, matura

Zadanie 1

Oceń poprawność poniższych zdań – wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe i F, jeśli jest fałszywe.

1) Termoplasty to tworzywa, które po ogrzaniu miękną i topnieją, a po schłodzeniu ponownie twardnieją. Są plastyczne i łatwo się formują

2) Duroplasty mogą być wielokrotnie formowane

3) Tworzywa sztuczne w większości są odporne chemicznie

4) Polimery to materiały o dużych masach, zawierające powtarzające się identyczne fragmenty strukturalne połączone w długie łańcuchy

Odpowiedź

1)P

2)F

3)P

4)P

Zadanie 2

Wskaż błędną odpowiedź:

  1. Polietylen jest stosowany do produkcji pojemników na wodę, płyny i substancje chemii gospodarczej.
  2. Polichlorek winylu (PVC) stosuje się do wyrobu naczyń kuchennych.
  3. Z teflonu produkuje się powłoki naczyń kuchennych, uszczelki, części aparatury chemicznej.

Odpowiedź

2. Polichlorek winylu (PVC) stosuje się do wyrobu naczyń kuchennych. Podczas ogrzewania polichlorku winylu wydziela się toksyczny chlorowodór i inne toksyczne związki dlatego nie może być używany do wyrobu naczyń kuchennych.

 

Zadanie 3

Wskaż odpowiedzi zgodne z prawdą:

1) Podczas spalania PVC powstają szkodliwe związki jak: chlorowodór, ftalany, pochodne chlorowe dioksyn

2) PVC to tworzywo naturalne

3) Wulkanizacja kauczuku to proces polegający na zwiększaniu jego wytrzymałości prowadzący do powstawania wiązań między jego cząsteczkami

4) Polikondensacja to reakcja, podczas, której nie powstaje żaden produkt uboczny

5) Kwas fluorowodorowy możemy przechowywać w szklanych naczyniach, ponieważ nie reaguje z nim.

6) Tworzywa biodegradowalne to tworzywa, które są bezpieczne dla środowiska naturalnego a w wyniku ich rozkładu przeprowadzanego przez mikroorganizmy powstają woda, tlenek węgla(IV) oraz proste i nietoksyczne związki chemiczne

 

Odpowiedź

1) zgodne z prawdą

2) niezgodne z prawdą

3) zgodne z prawdą

4) niezgodne z prawdą

5) niezgodne z prawdą

6) zgodne z prawdą

 

Zadanie 4

Działamy stężonym roztworem kwasu azotowego(V) – (HNO3) na jedwab naturalny i sztuczny, które znajdują się na szkiełkach zegarkowych. Zapisz obserwacje i wnioski z przeprowadzonego doświadczenia.

Odpowiedź

Obserwacje:

Na jedwabiu naturalnym pojawia się żółte zabarwienie natomiast na jedwabiu sztucznym nie widać zmian.

Wnioski:

Próbka jedwabiu naturalnego zawiera białko a próbka jedwabiu sztucznego nie zawiera białka. Jest to reakcja ksantoproteinowa – charakterystyczna dla białek.

 

Zadanie 5

W poniższym tekście podkreśl odpowiednie wyrazy, aby tworzyły ten tekst zgodnie z prawdą.

Ocet należy przechowywać w opakowaniu aluminiowym/szklanym/z włókien celulozowych/z tworzywa sztucznego. Natomiast nie należy go przechowywać w opakowaniu aluminiowym/szklanym/z włókien celulozowych/z tworzywa sztucznego, ponieważ zachodzi reakcja chemiczna glinu zawartym w aluminium z kwasem etanowym/zachodzi reakcja krzemionki z octem/zachodzi reakcja celulozy z kwasem octowym/większość tworzyw sztucznych rozpuszcza się pod wpływem CH3COOH.

Odpowiedź

Ocet należy przechowywać w opakowaniu aluminiowym/szklanym/z włókien celulozowych/z tworzywa sztucznego. Natomiast nie należy go przechowywać w opakowaniu aluminiowym/szklanym/z włókien celulozowych/z tworzywa sztucznego, ponieważ zachodzi reakcja chemiczna glinu zawartym w aluminium z kwasem etanowym/zachodzi reakcja krzemionki z octem/zachodzi reakcja celulozy z kwasem octowym/większość tworzyw sztucznych rozpuszcza się pod wpływem CH3COOH.

 

Scroll to Top