Zadania maturalne, polimery, matura         Zbiór zadań maturalnych:opakowania i odzie włokna syntetyczne i sztuczne odpoeiwedzi

W tym dziale znajdziecie zadania z : Nazewnictwa tworzyw sztucznych, Rodzajów i przykładów tworzyw sztucznych, Właściwości i zastosowania tworzyw sztucznych.