Zadania maturalne, polimery, matura     Zbiór zadań maturalnych:zadania z chemii polimerowpalenie jedwabiu naturalnego i stucznego

Zadania maturalne, polimery, matura         Zbiór zadań maturalnych:włókna naturalne sztuczne i syntetyczne

W tym dziale znajdziecie zadania z : Nazewnictwa tworzyw sztucznych, Rodzajów i przykładów tworzyw sztucznych, Właściwości i zastosowania tworzyw sztucznych.