kwasy karboksylowe

Zadanie 1

1. Jak na moc kwasu wpływa obecność atomu chloru ?

Odpowiedź

1. Obecność atomu chloru (także atomów azotu i tlenu-atomy te odznaczają się znaczną elektroujemnością) zwiększa moc kwasu karboksylowego. Ich obecność sprawia ,iż elektrony są silniej przyciągane. Ponadto im większa ilość wysokoelektroujemnych atomów ,tym moc kwasu jest większa.
CH3COOH< CH2ClCOOH< CHCl2COOH< CCl3COOH

Zadanie 2

2. Jaki związek powstanie w reakcji utleniania etanalu ?

Odpowiedź

2. W wyniku utleniania etanalu (aldehydu etanowego) powstanie kwas etanowy (kwas karboksylowy).RYS DO ZAD 2

Zadanie 3

3. Podczas reakcji jakiego związku można otrzymać kwas benzoesowy ?

Odpowiedź

3. Kwas benzoesowy można otrzymać w wyniku utleniania aldehydu benzoesowego. Można także utlenić już metylobenzen lecz należy wówczas użyć mocnego utleniacza jak np. K2Cr2O7.PIERWSZY RYS DO ZAD 3DRUGI RYS DO ZAD 3

Zadanie 4

4. Czy może zajść reakcja kwasu propanowego z chlorowodorem ?

Odpowiedź

4. Ta reakcja nie może zajść, gdyż kwas propanowy ma właściwości kwasowe , co oznacza iż nie reaguje z kwasami ,reaguje zaś z wodorotlenkami , tlenkami metali oraz reaktywnymi metalami.

Zadanie 5

5. Jaki związek powstanie w reakcji kwasu propanowego z etanolem w kwasowym środowisku ?

Odpowiedź

5. W tej reakcji powstanie ester ,konkretnie propanian etylu. Jest to reakcja estryfikacji , zachodzi ona w środowisku kwasowym, w zadaniach najczęściej piszę się nad strzałkami (reakcja jest odwracalna) kwas siarkowy.RYS DO ZAD 5

Zadanie 6

6. Jakie właściwości posiada stearynian sodu i stearynian potasu ?

Odpowiedź

6. Stearynian sody jest cieczą, tak jak wszystkie mydła sodowe. Stearynian potasu jest zaś ciałem stałym – właściwość mydeł potasowych. Należą one do detergentów i mają swoje zastosowanie w gospodarstwie jako środki czyszczące.

 

Zadanie 7

7. Czy może zajść reakcja estryfikacji , gdy substratami są alkohol i kwas nieorganiczny ?

Odpowiedź

Oczywiście może zajść reakcja estryfikacji, w której substratami są alkohol i kwas nieorganiczny. Przykładem może być reakcja glicerolu z kwasem azotowym (V) ,w wyniku której powstaje triazotan (V) glicerolu,potocznie nazywany nitrogliceryną.RYS DO ZAD 7

Zadanie 8

8. Co powstanie w wyniku reakcji propanianu etylu (estru) z wodorotlenkiem sodu ?

Odpowiedź

8. W wyniku reakcji propanianu etylu z wodorotlenkiem sodu powstanie propanian sodu oraz etanol. Jest to reakcja zasadowej hydrolizy estru. Jest to reakcja nieodwracalna.RYS DO ZAD 8

Zadanie 9

9. Czym różni się hydroliza estrów kwasowa i zasadowa ?

Odpowiedź

9. Kwasowa hydroliza estru jest reakcją pomiędzy estrem a wodą w środowisku kwasowym, jest to reakcja odwracalna. Zasadowa hydroliza jest reakcją pomiędzy estrem a zasadą i jest to reakcja nieodwracalna.

Zadanie 10

10. Jaki związek powstanie w wyniku zadziałania na metylobenzen dichromianem (VI) potasu przy obecności kwasu siarkowego (VI) ?

Odpowiedź

10. O tej reakcji wspomnieliśmy już w zadaniu 3. W wyniku tej reakcji powstanie kwas benzoesowy. RYS DO ZAD 10

 

Zbiór zadań maturalnych:

  • matura kwasy karboksylowe
  • https://matura biomist pl/kwasy-karboksylowe/1313
Scroll to Top