Zbiór zadań maturalnych:blok d zadania maturalneliczba atomowa masowa pierwiastków testNa podstawie podanych niej zapisów skróconych konfiguracji elektronowych dwóch pierwiastków chemicznych x i y ustal ich liczby atomowe

Zadanie 9. (0-2pkt) Pewien uczeń otrzymał za zadanie zapisać konfigurację elektronową fosforu w postaci klatkowej. Rezultat jego pracy był następujący: Otrzymał 0 punktów za to zadanie. Zaznacz poprawną odpowiedź? Decyzja o przyznaniu punktów była poprawna czy niepoprawna i dlaczego?     Decyzja o przyznaniu 0 punktów była 1.      poprawna     ponieważ A. Uczeń zapisał

Read more…