Aldehydy i ketony

Zadanie 1

1. Jaki produkt powstanie w wyniku utleniania alkoholu pierwszorzędowego , a jaki w wyniku utleniania alkoholu drugorzędowego ?

Odpowiedź

1. W wyniku utlenienia alkoholu pierwszorzędowego powstanie aldehyd. W wyniku utlenienia alkoholu drugorzędowego otrzymamy keton. (Alkohole III-rzędowe są odporne na utlenianie)rys do zad 1

Zadanie 2

2. Jaki związek powstanie w wyniku uwodnienia etynu. W warunkach kwaśnego środowiska i obecności jonów Hg2+ ?

Odpowiedź

2. W wyniku tej reakcji powstanie najpierw nienasycony alkohol etanol, następnie następuje przegrupowanie i końcowym produktem jest aldehyd-etanal.rys do zad 2

Zadanie 3

3. Co powstanie w wyniku utlenienia propanalu ? (za pomocą K2Cr2O7 i H2SO4)

Odpowiedź

3. W wyniku utleniania propanalu powstanie kwas propanowy.rys do zad 3

Zadanie 4

4. Jaką obserwację można zaobserwować w trakcie reakcji etanalu z Cu(OH)2 pod wpływem temperatury ?

Odpowiedź

4. W trakcie tej reakcji niebieski osad zmienia barwę na ceglastoczerwoną. Reakcję Tą nazywa się Próbą Trommera i służy ona do wykrywania aldehydów w roztworach oraz do wykrywania cukrów redukujących.rys do zad 4

Zadanie 5

5. Jaką obserwację można zaobserwować w trakcie reakcji etanalu z tlenkiem srebra (I) (Ag2O) w obecności amoniaku.

Odpowiedź

5. W tej reakcji obserwujemy osadzanie się srebra na ściankach próbówki. Reakcję tą nazywa się próbą Tollensa. Służy ona do wykrywania aldehydów , prowadzi się ją w środowisku lekko zasadowym przy użyciu amoniaku.rys do zad 5

Zadanie 6

6. Jaki związek otrzymamy w wyniku redukcji (uwodornienia) etanalu a jaki w wyniku redukcji propanonu ?

Odpowiedź

6. W wyniku redukcji etanalu otrzymamy etanol , zaś w wyniku redukcji propanolu otrzymamy propan-2-ol. Aldehydy redukować się będą do alkoholi pierwszorzędowych , zaś ketony do alkoholi drugorzędowych.rys do zad 6

Zadanie 7

7. Czy można utlenić keton do kolejnego związku ?

Odpowiedź

7. Nie, ketony nie ulegają dalszym reakcjom utlenienia. Pozwala to na odróżnienie ich od aldehydów w trakcie prób Tollensa i Trommera. Jedynie aldehydy ulegają utlenieniu w wyniku czego powstają kwasy karboksylowe.

Zadanie 8

8. Czy aldehyd i keton o tych samych wzorach sumarycznych są względem siebie izomerami ?

Odpowiedź

8. Tak, aldehyd i keton a tych samych wzorach sumarycznych są względem siebie izomerami. Różnią się położeniem grupy karbonylowej C=O.

Zadanie 9

9. Jaki alkohol należy utlenić , aby otrzymać aldehyd benzoesowy ?

Odpowiedź

9. Aby otrzymać aldehyd benzoesowy należy utlenić fenylom etanol.

Zadanie 10

10. Czy można otrzymać aldehyd z alkoholu III-rzędowego ?

Odpowiedź

10. Nie, alkohole III-rzędowe są odporne na utlenianie, zaś aldehydy możemy otrzymać wyłącznie przez utlenienie alkoholu I-rzędowego. (Z II-rzędowego powstanie keton)

Zbiór zadań maturalnych:

  • aldehydy i ketony zadania maturalne
  • https://matura biomist pl/aldehydy-i-ketony-2/1298
Scroll to Top