Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał.

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkanów. Przetestuj się i sprawdź co musisz jeszcze powtórzyć.

W tym dziale znajdziecie zadania z : Nazewnictwa węglowodorów, Rysowania wzorów ( sumarycznych, pół-strukturalnych, strukturalnych ), Rozróżniania węglowodorów nasyconych od nienasyconych, Izomerii geometrycznej cis-trans, Właściwości fizycznych, chemicznych oraz zastosowania węglowodorów, Pisania równań oraz rozróżniania reakcji (np. addycja, substytucja, polimeryzacja itd.), Określania rodzajów hybrydyzacji atomu węgla, Rozpoznawania wiązań chemicznych.