Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał. Zbiór zadań maturalnych:zadania z chemia organiczna jako chemia związków węgla

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkanów. Przetestuj się i sprawdź co musisz jeszcze powtórzyć.

Zbiór zadań maturalnych:test weglowodorytest 7 węglowodory 32test chemia węglowodory

W tym dziale znajdziecie zadania z : Nazewnictwa węglowodorów, Rysowania wzorów ( sumarycznych, pół-strukturalnych, strukturalnych ), Rozróżniania węglowodorów nasyconych od nienasyconych, Izomerii geometrycznej cis-trans, Właściwości fizycznych, chemicznych oraz zastosowania węglowodorów, Pisania równań oraz rozróżniania reakcji (np. addycja, substytucja, polimeryzacja itd.), Określania rodzajów hybrydyzacji atomu węgla, Rozpoznawania wiązań chemicznych.