Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura Zbiór zadań maturalnych:jednofunkcyjne pochodne węglowodorów zadaniajednofunkcyjne pochodne węglowodorów sprawdzianpochodne węglowodorów matura

Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura   Zbiór zadań maturalnych:tłuszcze chemia zadaniatluszcze zadania doświadczenia

    Zbiór zadań maturalnych:matura kwasy karboksylowekwasy karboksylowe mydła

Zbiór zadań maturalnych:aldehydy i ketony zadania maturalnealdehydy zadania maturalne chemia organicznaaldehydy i ketony pdf

Zbiór zadań maturalnych:zadania alkoholebudowa i nazewnictwo alkoholi i fenolichemia alkohole zadania i odpowiedzi

W tym dziale znajdziecie zadania związane z : Nazewnictwem jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów, Rysowaniem wzorów, Właściwościami chemicznymi i fizycznymi danej grupy związków, Rozróżniana jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów w oparciu o charakterystyczne reakcje jakim ulega dana grupa związków, Pisania izomerów , Reakcji otrzymywania określonej grupy związków.