Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura Zbiór zadań maturalnych:jednofunkcyjne pochodne węglowodorów zadaniazwiazki jednofunkcyjne zadania maturalne pdf10 zadań z chemii pochodne weglowodorów

Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura   Zbiór zadań maturalnych:nasycenie kwasu oleinowego reakcjatłuszcz addycja bromuwysze kwasy karboksylowe nasycone

    Zbiór zadań maturalnych:matura kwasy karboksylowematura przykładowe zadania kwasy karboksylowekwasy karboksylowe chemia rozszerznie

Zbiór zadań maturalnych:aldehydy i ketony zadania maturalnealdehydy zadaniaaldehydy i ketony liceum

Zbiór zadań maturalnych:alkohole liceumzadania maturalne aldehydy i ketonyalkohole aldehydy ketony fenole zadania maturalner

W tym dziale znajdziecie zadania związane z : Nazewnictwem jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów, Rysowaniem wzorów, Właściwościami chemicznymi i fizycznymi danej grupy związków, Rozróżniana jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów w oparciu o charakterystyczne reakcje jakim ulega dana grupa związków, Pisania izomerów , Reakcji otrzymywania określonej grupy związków.