Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura Zbiór zadań maturalnych:jednofunkcyjne pochodne węglowodorów zadaniaprzykładowe zadania z działu jednofunkcyjne pochodne węglowodorów

    Zbiór zadań maturalnych:matura kwasy karboksylowekwasy karboksylowe zadania

Zbiór zadań maturalnych:aldehydy i ketony zadania maturalnealdehydy i ketonny zadania

Zbiór zadań maturalnych:alkohole i fenole zadania maturalnechemia organiczna -testy w liceumfenole-testy

W tym dziale znajdziecie zadania związane z : Nazewnictwem jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów, Rysowaniem wzorów, Właściwościami chemicznymi i fizycznymi danej grupy związków, Rozróżniana jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów w oparciu o charakterystyczne reakcje jakim ulega dana grupa związków, Pisania izomerów , Reakcji otrzymywania określonej grupy związków.