Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura Zbiór zadań maturalnych:zwiazki jednofunkcyjne zadania maturalne pdfjednofunkcyjne pochodne węglowodorów zadania

    Zbiór zadań maturalnych:matura kwasy karboksylowematura przykładowe zadania kwasy karboksylowekwasy karboksylowe chemia matura

Zbiór zadań maturalnych:aldehydy zadaniaaldehydy i ketony zadania maturalneneutralizacja aldehydów chemia

Zbiór zadań maturalnych:zadania maturalne aldehydy i ketonyalkohole aldehydy ketony fenole zadania maturalneralkohole zadania

W tym dziale znajdziecie zadania związane z : Nazewnictwem jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów, Rysowaniem wzorów, Właściwościami chemicznymi i fizycznymi danej grupy związków, Rozróżniana jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów w oparciu o charakterystyczne reakcje jakim ulega dana grupa związków, Pisania izomerów , Reakcji otrzymywania określonej grupy związków.