Zadania maturalne, tłuszcze, wyższe kwasy karboksylowe, matura Zbiór zadań maturalnych:doswiadczenia jednofukcyjne węglowodoryoblicz mase stearyny mieszaniny kwasu palmitynowegozadania nazewnictwem pochodnych weglowodorow

Zadania maturalne, polimery, matura         Zbiór zadań maturalnych:tworzywa sztuczne zadaniewłókna naturalne i sztuczne spalanie

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał.

Jest obszernym działem chemii zajmującym się budową, właściwościami i przemianami związków węgla.