Zbiór zadań maturalnych:chemia matura ketonyjednofunkcyjne pochodne węglowodorów – ketonyzadania ketony i aldehydy

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał.

Jest obszernym działem chemii zajmującym się budową, właściwościami i przemianami związków węgla.