Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Alkeny test #1

Wzór ogólny alkanów to: CnH2n
n – liczba węgli
2n – liczba wodorów

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał.

Alkeny test #1

Quiz przedstawiający podstawowe informacje dotyczące alkenów.

Zbiór zadań maturalnych: