Alkeny test #1

[questionbox]Wzór ogólny alkanów to: CnH2n
n – liczba węgli
2n – liczba wodorów

[/questionbox]

Quiz sprawdzający wiedzę z zakresu alkenów. Przetestuj się i sprawdź czy musisz jeszcze powtórzyć materiał.

Alkeny test #1

Quiz przedstawiający podstawowe informacje dotyczące alkenów.

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top