Alkohole i fenole

Zadanie 1

1. W jaki sposób można odróżnić alkohole polihydroksylowe od alkoholi posiadających jedną grupę hydroksylową ?

Odpowiedź

1. Najleży do obu dodać świeżo strącony Cu(OH)2. Roztworzy się on tylko w reakcji z alkoholem polihydroksylowym przy czym powstanie klarowny, szafirowy roztwór. W próbówce z alkoholem posiadającym jedną grupę hydroksylową nie zaobserwujemy zajścia reakcji.

Zadanie 2

2. Jaki odczyn w roztworach wodnych wykazują alkohole a jaki fenole ?

Odpowiedź

2. Alkohole w roztworach wodnych wykazują odczyn obojętny, zaś fenole odczyn kwasowy.

Zadanie 3

3. Za pomocą jakiego związku można wykryć obecność fenoli w roztworze ?

Odpowiedź

3. Fenole można wykryć za pomocą FeCl3, który w zetknięciu z fenolem nada roztworowi fioletową barwę.

Zadanie 4

4. Jaki związek powstanie w wyniku utleniania alkoholu pierwszorzędowego za pomocą łagodnego utleniacza ?

Odpowiedź

4. W wyniku łagodnego utleniania alkoholu pierwszorzędowego powstanie aldehyd.rys do zad4

Zadanie 5

5. Czy można utlenić alkohole III-rzędowe ?.

Odpowiedź

5. Alkohole III-rzędowe są odporne na utlenianie.

Zadanie 6

6. Jaki związek powstanie w wyniku dehydratacji (za pomocą Al2O3) etanolu ?

Odpowiedź

6. W wyniku dehydratacji etanolu powstanie eten.rys do zad6

Zadanie 7

7. Według jakiego mechanizmu (elektrofilowego czy nukleofilowego) zachodzi reakcja propan-2-olu z bromowodorem ?

Odpowiedź

7. Jest to reakcja substytucji nukleofilowej.rys do zad7

Zadanie 8

8. W jaki sposób można otrzymać propan-1-ol z 1-chloropopanu i w jakich warunkach powinna przebiegać ta reakcja?

Odpowiedź

8. Aby otrzymać propan-1-ol , do 1-chloropropanu należy dodać KOH/NaOH w środowisku wodnym.rys do zad8

Zadanie 9

9. Co otrzymamy w wyniku redukcji wodorem propanalu w obecności katalizatora?

Odpowiedź

9. W wyniku redukcji propanalu otrzymamy propan-1-ol.rys do zad9

Zadanie 10

10. Jaki związek otrzymamy w wyniku hydrolizy tlenku etylenu w środowisku kwasowym ?

Odpowiedź

10. W wyniku hydrolizy tlenku etylenu powstanie glikol etylenowy.rys do zad10

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/alkohole-i-fenole/1274
  • alkohole i fenole zadania maturalne
Scroll to Top