Alkohole i fenole

1. W jaki sposób można odróżnić alkohole polihydroksylowe od alkoholi posiadających jedną grupę hydroksylową ?
1. Najleży do obu dodać świeżo strącony Cu(OH)2. Roztworzy się on tylko w reakcji z alkoholem polihydroksylowym przy czym powstanie klarowny, szafirowy roztwór. W próbówce z alkoholem posiadającym jedną grupę hydroksylową nie zaobserwujemy zajścia reakcji.
2. Jaki odczyn w roztworach wodnych wykazują alkohole a jaki fenole ?
2. Alkohole w roztworach wodnych wykazują odczyn obojętny, zaś fenole odczyn kwasowy.
3. Za pomocą jakiego związku można wykryć obecność fenoli w roztworze ?
3. Fenole można wykryć za pomocą FeCl3, który w zetknięciu z fenolem nada roztworowi fioletową barwę.
4. Jaki związek powstanie w wyniku utleniania alkoholu pierwszorzędowego za pomocą łagodnego utleniacza ?
4. W wyniku łagodnego utleniania alkoholu pierwszorzędowego powstanie aldehyd.rys do zad4
5. Czy można utlenić alkohole III-rzędowe ?.
5. Alkohole III-rzędowe są odporne na utlenianie.
6. Jaki związek powstanie w wyniku dehydratacji (za pomocą Al2O3) etanolu ?
6. W wyniku dehydratacji etanolu powstanie eten.rys do zad6
7. Według jakiego mechanizmu (elektrofilowego czy nukleofilowego) zachodzi reakcja propan-2-olu z bromowodorem ?
7. Jest to reakcja substytucji nukleofilowej.rys do zad7
8. W jaki sposób można otrzymać propan-1-ol z 1-chloropopanu i w jakich warunkach powinna przebiegać ta reakcja?
8. Aby otrzymać propan-1-ol , do 1-chloropropanu należy dodać KOH/NaOH w środowisku wodnym.rys do zad8
9. Co otrzymamy w wyniku redukcji wodorem propanalu w obecności katalizatora?
9. W wyniku redukcji propanalu otrzymamy propan-1-ol.rys do zad9
10. Jaki związek otrzymamy w wyniku hydrolizy tlenku etylenu w środowisku kwasowym ?
10. W wyniku hydrolizy tlenku etylenu powstanie glikol etylenowy.rys do zad10
Scroll to Top