Budowa atomu

W tym dziale znajdziecie zadania z : Mechaniki kwantowej, Konfiguracji elektronowej atomów, Liczby atomowej i masowej, Izotopów, Promieniotwórczości naturalnej oraz sztucznej.

Zapis konfiguracji elektronowej fosforu w postaci klatkowej

Zadanie 9. (0-2pkt) Pewien uczeń otrzymał za zadanie zapisać konfigurację elektronową fosforu w postaci klatkowej. Rezultat jego pracy był następujący: Otrzymał 0 punktów za to zadanie. Zaznacz poprawną odpowiedź? Decyzja o przyznaniu punktów była poprawna czy niepoprawna i dlaczego?     Decyzja o przyznaniu 0 punktów była 1.      poprawna     ponieważ A. Uczeń zapisał …

Zapis konfiguracji elektronowej fosforu w postaci klatkowej Read More »

Przedstaw w postaci klatkowej konfigurację elektronów walencyjnych Selenu

Informacja do zadania 7 i 8. Większość pierwiastków z nielicznymi wyjątkami dąży do tego aby osiągnąć oktet elektronowy, czyli uzyskać w powłoce walencyjnej 8 elektronów, wtedy pierwiastek jest stabilniejszy. W tym celu pierwiastki mogą oddawać lub przyjmować elektrony. W większości przypadków możemy ustalić maksymalną i minimalną liczbę elektronów jaką pierwiastek może oddać lub przyjąć po …

Przedstaw w postaci klatkowej konfigurację elektronów walencyjnych Selenu Read More »

Energię jonizacji Litu i Cezu itp – Zadania maturalne z chemii

Zadanie 4. (0-1pkt) Porównując I energię jonizacji Litu i Cezu można zauważyć różnicę. Wybierz poprawną odpowiedź i uzasadnienie:     Pierwsza energia jonizacji Litu jest 1.      większa     od pierwszej energii jonizacji Cezu, ponieważ A. Cez ma większą masę atomową od Litu B. Lit jest bardziej aktywny chemicznie 2.      mniejsza C. Elektrony walencyjne Litu …

Energię jonizacji Litu i Cezu itp – Zadania maturalne z chemii Read More »

Rozpoznaj niemetal X i Y, a następnie zapisz reakcję w formie jonowo skróconej.

Zadanie 3. (0-4pkt) Dwa niemetale tworzą jednododatni kation . Wiadomo, że pierwiastek X potrzebuje 3 elektronów do oktetu a atom Y tworzy 3 izotopy w tym jeden promieniotwórczy. Na postawie powyższych informacji : 3.1. Rozpoznaj niemetal X i Y a następnie zapisz reakcję w formie jonowo skróconej powstawania  wiedząc, że wyjściowy substrat reaguje z wodą …

Rozpoznaj niemetal X i Y, a następnie zapisz reakcję w formie jonowo skróconej. Read More »

Rodzaj hybrydyzacji i orbitale zhybrydyzowane – Matura z chemii

Udostępniamy coraz większą ilość zadań z naszego zbioru. Jeżeli ktoś potrzebuje większego zbioru autorskich zadań maturalnych proszę o kontakt na matura@biomist.pl. Zadanie 2. (0-2pkt) Badania doświadczalne wskazują, że cząsteczka ozonu ma następującą budowę: Długość wiązań pomiędzy centralnym atomem tlenu 2 a atomami skrajnymi (1 i 3) jest jednakowa i wynosi 128 pm.. Kąt pomiędzy wiązaniami …

Rodzaj hybrydyzacji i orbitale zhybrydyzowane – Matura z chemii Read More »

Pierwiastek X tworzy jon X- o konfiguracji elektronowej atomu Kryptonu – przerabiamy zadania maturalne

Coraz bliżej do matury to coraz więcej zadań dla Was i materiałów konkretnych, które pozwolą Wam napisać maturę na 100%. Jeżeli ktoś potrzebuje większego zbioru autorskich zadań maturalnych proszę o kontakt na matura@biomist.pl. Zadanie 1. (0-4pkt) Pierwiastek X tworzy jon X- o konfiguracji elektronowej atomu Kryptonu. Natomiast pierwiastek Y ma o 17 elektronów więcej od …

Pierwiastek X tworzy jon X- o konfiguracji elektronowej atomu Kryptonu – przerabiamy zadania maturalne Read More »

Liczba protonów, elektronów, neutronów – test

[questionbox]Podstawowe wiadomości do zrozumienia tematu: Jak obliczyć liczbę protonów: a) Od liczby masowej odjąć liczbę neutronów. b) Sprawdzić jaka jest liczba atomowa pierwiastka. Jak obliczyć liczbę neutronów (wzór) Liczba neutronów = Liczba masowa(A) – liczba atomowa (Z) [/questionbox] Zbiór zadań maturalnych:https://matura biomist pl/liczba-protonow-elektronow-neutronow/754budowa atomu test

Scroll to Top