Wiązania chemiczne, elektroujemność – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Do uzyskania konfiguracji elektronowej, którego z helowców będą dążyć podane atomy?
a) cynk,
b) cyna,
c) srebro,
d) glin,
e) fluor,
f) beryl.

Odpowiedź

a) krypton,
b) ksenon,
c) ksenon,
d) argon,
e) neon,
f) hel.

Zadanie 2


Oceń prawdziwość podanych zdań.

a. Cząsteczki heteroatomowe to na przykład cząsteczki wody lub glukozy.
b. Charakter metaliczny pierwiastków zwiększa się w kolejnych grupach.
c. Niska elektroujemność cechuje pierwiastki niemetaliczne.
d. Elektroujemność jest podawana w skali Paulinga.
e. Oktet elektronowy posiada hel na powłoce walencyjnej.


Odpowiedź


a. Cząsteczki heteroatomowe to na przykład cząsteczki wody lub glukozy. (PRAWDA)
b. Charakter metaliczny pierwiastków zwiększa się w kolejnych grupach. (FAŁSZ)
c. Niska elektroujemność cechuje pierwiastki niemetaliczne. (FAŁSZ)
d. Elektroujemność jest podawana w skali Paulinga. (PRAWDA)
e. Oktet elektronowy posiada hel na powłoce walencyjnej. (FAŁSZ)

Zadanie 3


Dokończ zdania.

Wg teorii sformułowanej przez Kossela i Lewisa reagujące ze sobą atomy dążą do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego w układzie (1)…………………………. . Pierwiastki te mają na powłoce walencyjnej (2)………………………………….. .
Elektroujemność określa skłonność atomów danego pierwiastka do (3)………………………. elektronów tworzących (4)……………….. chemiczne.


Odpowiedź

Wg teorii sformułowanej przez Kossela i Lewisa reagujące ze sobą atomy dążą do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego w układzie helowca. Pierwiastki te mają na powłoce walencyjnej oktet elektronowy.

Elektroujemność określa skłonność atomów danego pierwiastka do przyciągania elektronów tworzących wiązanie chemiczne.

Zbiór zadań maturalnych:

  • elektrochemia zadania maturalne
  • https://matura biomist pl/wiazania-chemiczne-elektroujemnosc-zadania-otwarte-1/1747
Scroll to Top