Sole – związki nieorganiczne – zadania otwarte #2

 Zakwalifikuj podane sole do soli obojętnych, wodorosoli lub hydroksosoli.
chlorek żelaza(III), wodorofosforan(V) sodu, tetrasiarczan(VI) glinu magnezu, chlorek diwodorek żelaza (III)
Sole obojętne: chlorek żelaza(III), tetrasiarczan(VI) glinu magnezu.
Wodorosole: wodorofosforan(V) sodu.
Hydroksosole: chlorek diwodorek żelaza(III).

 Podaj nazwy podanych soli.
a) MgS
b) KCl
c) CuBr2
d) AlNa(SO4)2
e) CuSO4 * 5 H20
f) CaCl(OH)
a) MgS – siarczek magnezu
b) KCl – chlorek potasu
c) CuBr2 – bromek miedzi(II)
d) AlNa(SO4)2 – siarczan(VI) glinu sodu
e) CuSO4 * 5 H2O – siarczan(VI) miedzi(II) – woda (1/5)
f) CaCl(OH) – chlorek wodorotlenek wapnia

 

 Zaznacz, które zdania dotyczące soli są zgodne z prawdą. Zdania, które są fałszywe przekształć tak, by podane w nich informacje były prawdziwe.
A. Sole możemy otrzymać w reakcji zobojetniania.
B. Sól obojętna to na przykład siarczan(VI) sodu.
C. Rozkład soli nie może następować pod wpływem temperatury.
D. Sól fizjologiczna to 0,9% roztwór wodny dowolnej soli.
E. Wodorosole dysocjują jednostopniowo.
F. Sole ulegają reakcjom wymiany zarówno pojedynczej jak i podwójnej.
A. prawda
B. prawda
C. fałsz; Rozkład soli może następować pod wpływem temperatury.
D. fałsz; Sól fizjologiczna to 0,9% roztwór wodny chlorku sodu.
E. fałsz; Wodorosole dysocjują wielostopniowo.
F. prawda
Scroll to Top