Kwasy – związki nieorganiczne – zadania otwarte #1

Zadanie 1


 Podziel podane kwasy na tlenowe i beztlenowe.
kwas siarkowodorowy, kwas azotowy(III), kwas azotowy (V), kwas chlorowodorowy, kwas fluorowodorowy, kwas metakrzemowy

Odpowiedź

Kwasy tlenowe: kwas azotowy(III), kwas azotowy(V), kwas metakrzemowy
Kwasy beztlenowe: kwas siarkowodorowy, kwas chlorowodorowy, kwas fluorowodorowy

Zadanie 2


 Uzupełnij zdania.
W wodnych roztworach kwasy w różnym stopniu ulegają dysocjacji (1)………………………………… .
Kwasy, które w roztworze wodnym ulegają całkowitej dysocjacji to kwasy (2)……….. .
Kwas chlorowodorowy, kwas bromowodorowy lub kwas azotowy(V) to przykłady kwasów (3)………………. .
Kwas fluorowy czy kwas azotowy(III) to kwasy (4)………… .

Odpowiedź

W wodnych roztworach kwasy w różnym stopniu ulegają dysocjacji elektrolitycznej (jonowej).
Kwasy, które w roztworze wodnym ulegają całkowitej dysocjacji to kwasy mocne.
Kwas chlorowodorowy, kwas bromowodorowy lub kwas azotowy(V) to przykłady kwasów mocnych.
Kwas fluorowodorowy lub kwas azotowy(III) to kwasy słabe.

 

Zadanie 3


 Pewien kwas beztlenowy reaguje z tlenkiem. Produktami tej reakcji jest sól i woda. Tlenek będący substratem składa się z tlenu i metalu z grupy drugiej. Masa tego tlenku to 56 u. Kwas beztlenowy biorący udział w reakcji składa się z wodoru i pierwiastka z grupy 17. Uzupełnij równanie reakcji, podaj nazwę kwasu i tlenku oraz wzór soli.
2___ + ___ -> ____ + H2O

Nazwa kwasu – …
Nazwa tlenku – …
Wzór soli – …


Odpowiedź

2 HBr + CaO -> CaBr2 + H2O
Nazwa kwasu – kwas bromowodorowy
Nazwa tlenku – tlenek wapnia
Wzór soli – CaBr2

Zadanie 4


 Wskaż, który z podanych kwasów powoduje:
a) reakcję ksantoproteinową,
b) niszczenie hemoglobiny,
c) zwęglanie substancji pochodzenia naturalnego.

H2S    H2PO4    H2SO4    HCl    HNO3    H2CO3


Odpowiedź

a) reakcja ksantoproteinowa – HNO3
b) niszczenie hemoglobiny – H2S
c) zwęglanie substancji pochodzenia naturalnego – H2SO4

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/kwasy-zwiazki-nieorganiczne-zadania-otwarte-1/1732
Scroll to Top