W tym dziale znajdziecie związane z : Tlenkami, Wodorotlenkami, Kwasami, Solami oraz innymi związkami nieorganicznymi, Pisaniem równań reakcji.