Tlenki – związki nieorganiczne – zadania otwarte #3

Zadanie 1


 Ustal wzory sumaryczne tlenków podanych pierwiastków. W nawiasach podane są wartościowości.
a) potas (I)
b) siarka (VI)
c) osm (VIII)
d) krzem (IV)
e) żelazo (III)
f) żelazo (II)
g) sód (I)
h) węgiel (IV)
i) chlor (VII)

Odpowiedź

a) K2O
b) SO3
c) OsO4
d) SiO2
e) Fe2O3
f) FeO
g) Na2O
h) CO2
i) Cl2O7

Zadanie 2


 Podaj nazwy podanych tlenków. Zapisz je według systemu przedrostków.
a) CO2
b) SO3
c) Fe2O3
d) Cl2O7
e) CaO
f) Al2O3

Odpowiedź

a) ditlenek węgla
b) tritlenek siarki
c) tritlenek diżelaza
d) heptatlenek dichloru
e) tlenek wapnia
f) tritlenek diglinu

Zadanie 3


Zaznacz, które z podanych związków tlenu z innymi pierwiastkami charakteryzują się amfoterycznością (tzn. że reagują zarówno z kwasami jak i z zasadami).

As2O3    CO    N2O    Cr2O3    Al2O3    NO    ZnO    MnO2


Odpowiedź

As2O3
Cr2O3
Al2O3
ZnO
MnO2

Zadanie 4


Zaznacz grupę, którą zawierają nadtlenki i nazwij ją.
-COOH
-SH
-O-O
-OH
-CHO

Odpowiedź

-O-O grupa nadtlenkowa

Zadanie 5


Zaznacz, które z podanych cech są charakterystyczne dla nadtlenków.

wiązania między ich atomami tlenu są silne, łatwo się rozkładają, mają właściwości utleniające, tworzą związki wyłącznie z pierwiastkami grupy osiemnastej


Odpowiedź


łatwo się rozkładają, mają właściwości utleniające

Zadanie 6


Określ jaki typ wiązania występuje w podanych tlenkach.
a) CaO
b) ZnO
c) SrO
d) Cl2O7
e) Fe2O3
f) P4O10
g) N2O3

Odpowiedź

a) jonowe
b) jonowe
c) jonowe
d) kowalencyjne spolaryzowane
e) jonowe
f) kowalencyjne spolaryzowane
g) kowalencyjne spolaryzowane

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/tlenki-zwiazki-nieorganiczne-zadania-otwarte-3/1737
  • tlenki zadania maturalne
  • tlenki zadania
Scroll to Top