Zbiór zadań maturalnych:blok d zadania maturalneliczba atomowa masowa pierwiastków testNa podstawie podanych niej zapisów skróconych konfiguracji elektronowych dwóch pierwiastków chemicznych x i y ustal ich liczby atomowe

Zadanie 4. (0-1pkt) Porównując I energię jonizacji Litu i Cezu można zauważyć różnicę. Wybierz poprawną odpowiedź i uzasadnienie:     Pierwsza energia jonizacji Litu jest 1.      większa     od pierwszej energii jonizacji Cezu, ponieważ A. Cez ma większą masę atomową od Litu B. Lit jest bardziej aktywny chemicznie 2.      mniejsza C. Elektrony walencyjne Litu

Read more…

W tym dziale znajdziecie zadana z : Pierwiastków bloku s, p, d( Cr, Mn, Fe, Cu, Ag) oraz bloku f.