Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Wodorotlenki – związki nieorganiczne – zadania otwarte #4

Zadanie 1


Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

Wodorotlenki to związki zbudowane z metali i grupy OH/COOH/SH.


Odpowiedź

Wodorotlenki to związki zbudowane z metali i grupy OH.

Zadanie 2


Uzupełnij schemay reakcji chemicznych wodorotlenków. Dopasuj równania reakcji do odpowiednich schematów.
a) ______ + wodorotlenek -> sól + woda
b) metal + ______________ -> sól + wodór
c) wodorotlenek zasadowy + sól I -> sól II + _____________
d) wodorotlenek zasadowy + _________________ -> sól + kwas

I. HCl + NaOH -> NaCl + H2O
II. 2 NaOH + Pb(NO3)2 -> 2 NaNO3 + Pb(OH)2
III. 2 Al + 2 NaOH + 6H2O -> 2 Na[Al(OH)4] + 3 H2
IV. Ca(OH)2 + N2O5 -> Ca(NO3)2 + H2O


Odpowiedź

a)kwas + wodorotlenek -> sól + woda
I. HCl + NaOH -> NaCl + H2O

b) metal + wodorotlenek zasadowy -> sól + wodór
III. 2 Al + 2 NaOH + 6 H2O -> 2 Na[Al(OH)4] + 3 H2

c) wodorotlenek zasadowy + sól I -> sól II + wodorotlenek
II. 2 NaOH + Pb(NO3)2 -> 2 NaNO3 + Pb(OH)2

d) wodorotlenek zasadowy + tlenek kwasowy -> sól + woda
IV. Ca(OH)2 + N2O5 -> Ca(NO3)2 + H2O

Zadanie 3


Który wodorotlenek wykorzystywany jest w medycynie przy przeprowadzaniu próby Trommera?
a) Cu(OH)2
b) Mg(OH)2
c) Al(OH)3
d) Fe(OH)3

Odpowiedź

a) Cu(OH)2

Zadanie 4


Zaznacz zdania zgodne z prawdą literą „P”, a nieprawdziwe literą „F”.

a) Tylko niektóre wodorotlenki reagują z kwasami.
b) Każdy wodorotlenek jest zasadą.
c) Wodorotlenki reagują z solami metali cięzkich.
d) Niektóre wodorotlenki ulegają rozpadowi termicznemu.
e) Wodorotlenkiem amfoterycznym (reagującym zarówno z kwasami jak i z zasadami) jest NaOH i Fe(OH)2.


Odpowiedź

a) F
b) F
c) P
d) P
e) F

Zbiór zadań maturalnych:

  • systematyka związków nieorganicznych test
  • systematyka związków nieorganicznych
  • https://matura biomist pl/chemia/nieorganiczna/systematyka-zwiazkow-nieorganicznych