W tym dziale znajdziecie zadania z : Określania stopni utleniania pierwiastków, Bilansowania równań reakcji redoks, Obliczeń stechiometrycznych ( obliczanie masy molowej, objętości molowej gazów – prawo Avogadra oraz równanie Clapeyrona ).