Liczba atomowa i liczba masowa – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Oblicz masę atomu potasu w gramach wiedząc, że masa atomowa potasu wynosi 39,098 u.

Odpowiedź

1 u – 0,166 * 10^-23g
39,098 u – x

x= (39,098 u * 0,166 * 10^-23g) / 1 u = 6,4903 * 10^-23g

Masa atomu potasu wynosi 6,4903 * 10^-23g.

Zadanie 2


Oblicz masę atomową iterbu wiedząc, że masa jego atomu wynosi 28,725 – 10^-23g.

Odpowiedź

1 u – 0,166 * 10^-23g
x – 28,725 * 10^-23g

x=(1u * 28,725 * 10^-23g) / 0,166 * 10^-23g = 173,04 u

Masa atomowa iterbu wynosi 173,04 u.

Zadanie 3


Oblicz masę cząsteczkową dwóch cząsteczek glukozy.

Odpowiedź

m(glukozy)=(12u * 6 + 1u * 12 + 16u * 6) * 2 = 180u * 2 = 360 u.

Masa dwóch cząsteczek glukozy to 360 u.

Zadanie 4


Na podstawie poniższych zapisów skróconych konfiguracji elektronowych trzech pierwiastków określ ich:
a) liczby atomowe,
b) symbole chemiczne,
c) nazwy,
d) liczby elektronów walencyjnych sparowanych i niesparowanych.

1. 1s2 2s2 2p6 3s2
2. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1
3. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1


Odpowiedź

1.
a) 12,
b) Mg,
c) magnez,
d) 2 elektrony sparowane, 0 elektronów niesparowanych

2.
a) 31,
b) Ga,
c) gal,
d) 2 elektrony sparowane, 1 elektron niesparowany

3.
a) 49,
b) In,
c) ind,
d) 2 elektrony sparowane, 1 elektron niesparowany.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/liczba-atomowa-liczba-masowa-zadania-otwarte-1/1744
  • https://matura biomist pl/chemia/nieorganiczna/charakterystyka-pierwiastkow
Scroll to Top