Mszaki siedliska, znaczenie, cykl rozowju – zadania otwarte #1

Zadanie 1


Gdzie występują mszaki?

Odpowiedź

W siedliskach wilgotnych. Lasy tropikalne, nagie skały, w pniach drzew, wilgotne gleby.

Zadanie 2


Jakie znaczenie mają mszaki dla środowiska?

Odpowiedź

– utrzymują wysoką wilgotność powietrza w lasach
– istotne składniki biomasy producentów na terenach wysokogórskich
– produkcja leków i kosmetyków

Zadanie 3


Wyjaśnij znaczenie obecności wody w cyklu rozwojowym mszaków

Odpowiedź

Woda jest bardzo ważna, ponieważ mszaki bez obecności wody nie mogą się rozmnażać. Ruchomy plemnik za pomocą rosy lub kropli deszczu przemieszcza się do rodni i zachodzi zapłodnienie. (oogamia)

Zadanie 4


Wymień kilka przykłady mchów.

Odpowiedź

– płonnik pospolity
– porostnica wieloksztatna
– glewik punktowany

Zadanie 5


Określ miejsce zachodzenia i znaczenie mejozy w cyklu rozwojowym płonnika

Odpowiedź

W zarodni komórki dzielą się mejotycznie i wytwarzane tam są zarodniki haploidalne ( 1n)

Zadanie 6


Na czym polega jednopienność i dwupienność u mchów?

Odpowiedź

Dwupienność to występowanie żeńskich i męskich organów rozrodczych na różnych osobnikach a jednopienność to występowanie na jednym osobniku męskich i żeńskich organów.

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/biologia/mszaki-paprotniki
  • zadania z mszakow i paprotnikow
Scroll to Top