Fotosynteza ATP, NADPH, reakcje maturalne zadania otwarte

Te zadania otwarte dotyczą fotosyntezy. Zawierają informacje oraz schematy kluczowe dla zrozumienia tego trudnego działu biologii. Polecam zarówno do nauki przed sprawdzianem, jak również przed maturą.

 

Zadanie 1

Wyjaśnij, dlaczego do zajścia fotosyntezy konieczny jest niecykliczny transport elektronów, a niewystarczający jest sam transport cykliczny. W odpowiedzi uwzględnij produkty fazy zależnej od światła i ich znaczenie w procesie fotosyntezy. ( MATURA 2019 NOWY)

Odpowiedź

Tylko podczas fosforylacji niecyklicznej powstaje pełna siła asymilacyjna, czyli ATP i NADPH + H+, które są niezbędne do (etapu) redukcji w cyklu Calvina.

 

Zadanie 2

Uzasadnij rolę tlenu w przebiegu łańcucha oddechowego

Odpowiedź

Tlen w przebiegu łańcucha oddechowego łączy się tworząc wodę.

 

Zadanie 3

Jakie skutki roślina może ponieść jeśli jest niskie natężenie światła?

Odpowiedź

Niskie natężenie światła ogranicza przebieg fotosyntezy

 

Zadanie 4

Co nazywamy siłą asymilacyjną?

Odpowiedź

ATP + NADPH

 

Zadanie 5

Gdzie zachodzą w komórkach reakcje fotochemiczne?

Odpowiedź

– U roślin i glonów w chloroplastach
– U bakterii i sinic tylakoidy

 

 

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top