Pierścienice – biologia – zadania otwarte #2 cechy, budowa

Zadanie 1


1. Zaznacz cechy charakterystyczne dla pierścienic

Symetria dwuboczna
Ciało gładkie
Serce
Układ oddechowy
Hemolimfa
Mieszka w glebie
Jednowarstwowy nabłonek
Zamknięty układ krwionosny


Odpowiedź

To za proste, aby pisać odpowiedzi 🙂

Zadanie 2


Jaką funkcję pełnią naczynia włosowate u dżownicy?

Odpowiedź

Pobierają tlen dyfundujący z powietrza i oddają CO2

Zadanie 3


Czy pierścienice mają wyodrebnione serce? Napisz co tworzy ich układ krwionosny i jaki mają barwnik oddechowy.

Odpowiedź

Nie mają. Ich układ tworzą dwa naczynia grzbietowe i brzuszne oraz naczynia okrężne. Barwnik oddechowy we krwi to czerwona hemoglobina i zielona chlorokruoryna.

Zadanie 4


Napisz funkcje przystosowania pijawek do ich pasożytniczego trybu życia.

Odpowiedź

Ciało opatrzone przyssawkami
gruczoły gardzieli wydzielające hirudynę
metameryczne uchyłki jelita

Zadanie 5


Do czego służy skąposzczetom ich układ wydalniczy? Napisz jakie produkty przemiany materii występują u pierścienic.

Odpowiedź

Nadmiar wody i uboczne produkty przemiany materii odprowadzane są przez metanefrydialny układ wydalniczy. Głównym produktem przemiany materii u lądowych jest amoniak. A u wodnych mocznik.

Zadanie 6


Napisz jaką rolę odgrywają pierścienice

Odpowiedź

– użyźniają gleby
– biorą udzial w procesach mineralizacji substancji organicznych

Zadanie 7


Wyjaśnij co decyduje o przepływie hemolimfy u pierścienic. Czy pierścienice mają serce?

Odpowiedź

Pierscienice nie mają wyodrębnionego serca. Rolę serca pełnią naczynia okrężne przedniej części ciała. O krążeniu decydują skurcze mięśnia grzbietowego ( ma najgrubsze ściany)

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top