Pełne Notatki do Matury - SPRAWDŹ

KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3

Procesy Oddychania Bakterii – maturalne zadania otwarte

Te zadania otwarte dotyczą bakterii, a konkretnie ich czynności życiowych takich jak oddychanie. Jest to bardzo dobry materiał do powtórki tego działu przed maturą.

Zadanie 1

 Procesy oddychania tlenowego w komórce bakteryjnej zachodzą w cytozolu.

Odpowiedź

 Fałsz. Procesy oddychania tlenowego zachodzi na wypukleniach błony komórkowej.

 

Zadanie 2

Aeroby żyją wyłącznie w środowisku tlenowym.

Odpowiedź

 Prawda. Uzyskują energię na drodze oddychania tlenowego.

 

Zadanie 3

 Beztlenowcom względnym/ fakultatywnym szkodzi występowanie tlenu w ich środowisku życia.

Odpowiedź

Fałsz. Beztlenowce względne mogą zmieniać sposób oddychania w zależności od warunków.

 

Zadanie 4

 Plazmid w komórce bakteryjnej zawiera wszystkie informacje potrzebne do życia komórki.

Odpowiedź

 Fałsz. Plazmid zawiera informacje o niektórych genach

 

Zadanie 5

 Wymień sposoby oddychania bakterii

Odpowiedź

 Heterotrofy rozkładają materię organiczną ( saprofity)
Autotrofy odżywiają się promieniami słonecznymi. Biorą udział w fotosyntezie.

Zbiór zadań maturalnych: