Węglowodany maturalne zadania otwarte

Przedstaw budowę węglowodanów
– Węgiel
Wodór
Tlen
Wymień rodzaje sacharydów
Monosacharydy ( jednocukry)
Oligosacharydy ( kilkocukry)
Polisacharydy( Cukry złożone )
 Czym różnią się pentozy od heksoz?
– Budową, pentozy są składnikami kwasów RNA ( ryboza) lub DNA ( deoksyryboza) a heksosy są cukrami prostymi w których występuje grupa aldehydowa
 Jakie znaczenie ma glukoza?
Forma transportowa cukrów u zwierząt. Substrat w oddychaniu komórkowy
  Jakie znaczenie ma fruktoza?
Łatwo przekształaca się w glukozę
 Jakie znaczenie ma galaktoza?
Jest składnikiem związków pektynowych, które budują ścianę komórkową roślin
 Jak powstają oligosacharydy? Podaj 2 przyklady
Powstają poprzez polączenie dwoch cukrow wiazaniem o glikozydowym.
Glukoza + fruktoza = sacharoza
Glukoza + galaktoza = fruktoza
Glukoza + glukoza = maltoza
Jakie znaczenie ma skrobia i gdzie występuje?
Jest materiałem zapasowym u roślin
Ziemniaki, nasiona zbóż
Jak wykrywa się skrobię?
Za pomocą płynu lugola. Pod jego wpływem barwi się na niebiesko
Scroll to Top