Węglowodany maturalne zadania otwarte

Zadanie 1


Przedstaw budowę węglowodanów

Odpowiedź

– Węgiel
Wodór
Tlen

Zadanie 2


Wymień rodzaje sacharydów

Odpowiedź

Monosacharydy ( jednocukry)
Oligosacharydy ( kilkocukry)
Polisacharydy( Cukry złożone )

Zadanie 3


 Czym różnią się pentozy od heksoz?

Odpowiedź

– Budową, pentozy są składnikami kwasów RNA ( ryboza) lub DNA ( deoksyryboza) a heksosy są cukrami prostymi w których występuje grupa aldehydowa

Zadanie 4


 Jakie znaczenie ma glukoza?

Odpowiedź

Forma transportowa cukrów u zwierząt. Substrat w oddychaniu komórkowy

Zadanie 5


  Jakie znaczenie ma fruktoza?

Odpowiedź

Łatwo przekształaca się w glukozę

Zadanie 6


 Jakie znaczenie ma galaktoza?

Odpowiedź

Jest składnikiem związków pektynowych, które budują ścianę komórkową roślin

Zadanie 7


 Jak powstają oligosacharydy? Podaj 2 przyklady

Odpowiedź

Powstają poprzez polączenie dwoch cukrow wiazaniem o glikozydowym.
Glukoza + fruktoza = sacharoza
Glukoza + galaktoza = fruktoza
Glukoza + glukoza = maltoza

Zadanie 8


Jakie znaczenie ma skrobia i gdzie występuje?

Odpowiedź

Jest materiałem zapasowym u roślin
Ziemniaki, nasiona zbóż

Zadanie 9


Jak wykrywa się skrobię?

Odpowiedź

Za pomocą płynu lugola. Pod jego wpływem barwi się na niebiesko

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/biologia/zwiazki-organiczne-organizmy
  • składniki chemiczne zadania maturalne biologia pdf
  • sacharydy zadania maturalne biologia
Scroll to Top