Zadania Maturalne Nicienie – Glista ludzka, Profilaktyka, Owsik, Choroby

Zadania maturalne z Nicienii. Niecienie – Glista ludzka, Profilaktyka, Owsik, Choroby

Zadanie 1


Napisz kto jest żywicielem pośrednim i ostatecznym oraz nazwij chorobę, którą powoduje glista ludzka. Napisz 3 objawy.

Odpowiedź

Żywicielem pośrednim i ostatecznym jest człowiek ( cykl życiowy zachodzi bez zmiany żywiciela). Choroba wywołana przez glistę nazywa się glistnica. Charakteryzuje się wymiotami, bólami brzucha i nudnościami.

Zadanie 2


Podaj działania profilaktyczne, które zapobiegną chorobom wywołanym przez:
a) włosienia krętego
b) owsiki
c) glistę ludzką

Podaj po jednym przykładzie do każdego


Odpowiedź

a) spożywanie mięsa po obróbce termicznej
b) filtrowanie wody
c) mycie warzyw i owoców

Zadanie 3


Podaj jakie nicienie bytują tylko w ciele jednego żywiciela.

Odpowiedź

Owsik, glista ludzka

Zadanie 4


W przewodzie pokarmowym larwy włosienia krętego wydostają się z otoczek. W jelicie cienkim dojrzewają i są zdolne do rozrodu płciowego. Po kopulacji samice rodzą około 1500 larw. Larwy te przedostają się do naczyń krwionośnych i z krwią wędrują do mięśni poprzecznie prążkowanych, głównie przepony i mięśni międzyżebrowych. Po wniknięciu do włókna mięśniowego zwijają się spiralnie i otorbiają, tworząc cystę. W takiej postaci mogą przeżyć nawet kilkadziesiąt lat.

Na podstawie: J. Grzegorek, E. Jastrzębska, E. Pyłka-Gutowska, Zoologia. Podręcznik dla LO, Warszawa 1997.

Wyjaśnij na podstawie tekstu, dlaczego choroby wywoływane przez włosienia krętego są ciężkie do wyleczenia?


Odpowiedź

Larwy włosienia krętego przedostają się do krwi i wędrują do mięśni. Zawijając się cysty a w tej postaci:
– nie działają na leki
– są trudne do usunięcia

Zadanie 5


Zaznacz cechy, które dotyczą nicieni

Występuje układ oddechowy
Trójwarstwowe
Oskórek przepuszcza tylko wodę
Występuje układ krwionośny otwarty
Brak serca
Układ pokarmowy z otworem gębowym, jelitem i odbytem
Zamieszkują gleby
Pasożyty
Wyodrębniona głowa


Odpowiedź

Trójwarstwowe
Brak serca
Oskorek przepuszcza wodę
Pasożyty
Uklad pokarmowy
Zamieszkuja gleby

Zbiór zadań maturalnych:

Scroll to Top