Bezkręgowce – zadania maturalne otwarte tasiemiec, parzydełkowce

Zadanie 1


Napisz czy symetria promienista jest korzystna dla organizmu.

Odpowiedź

Symetria promienista jest bardzo korzystna, ponieważ pozwala organizmowi osiadłowemu zdobywać pokarm.

Zadanie 2


2. Jakie etapy parzydełekowców wyróżniamy.

Odpowiedź

Wymień i opisz na czym polegają, uwzględniając miejsce ich występowania w organiźmie meduzy.
Etap I trawienie pozakomórkowe jama gastralna
Etap.II trawienie wewnątrzkomórkowe komórki

Zadanie 3


Tasiemce są to pasożyty bytujące w ciele człowieka lub zwierzęcia. Przechodzą skomplikowane cykle rozwojowe połączone ze zmianą żywicieli.
Wyjaśnij, dlaczego tasiemce unikają samozapłodnienia w ciele żywiciela.

Odpowiedź

Tasiemce unikają samozapłodnienia, ponieważ przez samozapłodnienie istnieje większe ryzyko powstaniu mutacji i ukazaniu się cech rececywnych genów, które są niekorzystne dla osobników tasiemca.

Zadanie 4


Napisz, dlaczego parzydełkowce nie mają narządów do wymiany gazowej?

Odpowiedź

Parzydełkowce nie mają narządów służących do wymiany gazowej, ponieważ żyją w wodzie oraz mają prosty plan budowy. Każda komórka ich ciała ma kontakt z wodą w której rozpuszczony jest tlen.

Zadanie 5


Napisz 3 przystosowania tasiemców do pasożytnictwa i wyjaśnij jedną z nich.

Odpowiedź

– brak części narządów zmysłów
– brak układu pokarmowego
– produkowanie dużej ilości larw, dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo na przedostanie się pasożyta do ciała żywiciela.

Zadanie 6


Określ rolę parzydełkowców w przyrodzie.

Odpowiedź

– są pożywieniem dla mięczaków
– żyją w symbiozie i komensaliźmie z glonami
– mają znaczenie rafotwórcze

Zadanie 7


Opisz cykl tasiemca nieuzbrojonego i napisz, czy człowiek w tym cyklu jest żywicielem pośrednim, czy ostatecznym.

Odpowiedź

1. Dojrzała postać tasiemca występuje w jelicie cieńkim człowieka
2. Jaja trafiają do środowiska z odchodami człowieka
3. Jaja są zjadane przez żywiciela posredniego, którym jest bydło, w którym uwalniają się larwy.
4. Przekształcają się tam w wągry
5. Mieso z wagrami jest zjadane przez człowieka

Człowiek jest żywicielem ostatecznym, ponieważ zjada mięso z Wągrami pasożyta.

Zadanie 8


Wymień najcześciej występujące płazince, których żywicielem jest człowiek

Odpowiedź

– tasiemiec uzbrojony
– tasiemiec nieuzrojony

Zadanie 9


Wymień sposoby zapobieganiu inwazjom tasiemców na zywicieli ostatecznych.

Odpowiedź

– unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa
– mycie owoców leśnych w czystej wodzie
– zabezpieczanie zbiorników wodnych przed zanieczyszczeniami

Zbiór zadań maturalnych:

  • https://matura biomist pl/bezkregowce-zadania-maturalne-otwarte-tasiemiec-parzydelkowce/2233
Scroll to Top