Zadania dotyczą witamin. Przed ich ich rozwiązaniem należy przede wszystkim powtórzyć ich nazwy, dawki, oraz skutki ich przedawkowania lub niedoboru. Zbiór zadań maturalnych:uklad pokarmowy zadania maturalneukład pokarmowy matura pdfzadania maturalne biologia układ pokarmowy

Test dotyczy wirusa HIV, a przede wszystkim jego budowy. Pytania mają zróżnicowany poziom trudności- zdarzają się też bardzo szczegółowe. Zachęcam do rozwiązywania!

Test zawiera pytania dotyczące przedstawiciela bezczaszkowców czyli lancetnika. Pytania te mają średni poziom trudności i po uprzednim powtórzeniu materiału każdy uczeń liceum powinien bezproblemowo je rozwiązać.

Test dotyczy osłonic, czyli grupy organizmów często pomijanych podczas lekcji biologii. Zachęcam do powtórzenia informacji na ich temat i rozwiązania tego testu. Jest on trudny, ale trzymam kciuki, że uda się go rozwiązać  Zbiór zadań maturalnych:budowa osłonic

Zadania dotyczą cyklu menstruacyjnego; jego faz, hormonów oraz narządów w których zmiany warunkują przebieganie cyklu. Pytania są na takim poziomie, że każdy maturzysta powinien je samodzielnie rozwiązać. Zbiór zadań maturalnych:zadania maturalne układ rozrodczy

Zadania dotyczą jądra komórkowego. Pytania są zróżnicowane – od podstawowych do bardzo trudnych. Wiedza nabyta podczas rozwiązywania tych zadań z pewnością przyda się na maturze. Zbiór zadań maturalnych:4 składniki komorki ( organella )DNA w jądrze komórkowymJakie funkcje ełnią poszczególne organelle komórkowe

Zadania dotyczą budowy białek. Przed ich rozwiązaniem należy powtórzyć sobie informacje związane z: budową aminokwasów, ze sposobem łączenia aminokwasów w białkach, ze strukturami białek oraz z podziałem białek pod względem ich budowy. Każdy maturzysta powinien rozwiązać te zadania. Zbiór zadań maturalnych:rozszerzona biologia zadania białkazadania maturalne białkazadania maturalne z białek